Allmänna Villkor

Användar Villkor: När du handlar på Freeze Candys hemsida (www.freezecandy.se, www.freececandy.com och www.frystorkatgodis.se) ingås samtliga avtal med Freeze Candy Sweden AB, org. nr 559304–8845, med adress Ebjörns väg 1, 184 30 Åkersberga (”Freeze Candy”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). I samband med ditt köp accepterar du nedan beskrivna villkor.

För att handla på www.freezecandy.se, www.freececandy.com och www.frystorkatgodis.se får du inte vara under 18 år. Försäljning och leverans sker för närvarande bara till adresser i Sverige, Danmark och Finland med undantag av åland. Vi förbehåller oss rätten att neka ett köp och återbetala köp utan angiven anledning.

Retur

När du har meddelat oss att du vill ångra ditt köp har du 14 dagar på dig att skicka tillbaka varan till oss. Kundtjänst kan hjälpa dig att boka en returfrakt som du kan sätta på lådan med den vara du vill returnera.

Observera att det är du som kund som bekostar returfrakten.

Tänk på att alltid paketera och emballera varan du vill reklamera väl, så att den inte skadas i transporten tillbaka till oss. Skickar du varan själv ansvarar du för de skador som kan uppkomma under transporten.

Vi accepterar endast returer som skickas direkt till vår adress, Freeze Candy Sweden AB, Ebjörns väg 1, 184 30 Åkersberga.

Ej uthämtade paket: Levereras ditt paket till ett ombud får du en avi om var det finns att hämta. Paketet ligger sedan kvar hos ombudet i 7 dagar. Du kan kostnadsfritt förlänga liggtiden med ytterligare 7 dagar i PostNords app.

Under tiden som ditt paket ligger hos ombudet får du, beroende på fraktalternativ, påminnelser via e-post, sms samt brevpost om att ditt paket finns att hämta. 

Ombudsreturer debiteras om så begärs av kunden med en expeditionsavgift på 150 SEK. Denna avgift innefattar kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering. Om ingen begäran sker erhålls ingen återbetalning. 

Begräsningar i ångerrätten: Vi ber dig vara uppmärksam på att ångerrätten inte omfattar livsmedel eller köp av vara som på grund av bruten försegling av kunden inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

Varans skick vid retur: Om varan har minskat i värde på grund av att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, kommer vi att dra av ett belopp motsvarande varans värdeminskning från det belopp som ska återbetalas till dig. Det belopp som Freeze Candy ska återbetala ska motsvara varans kommersiella värde, vilket i vissa fall kan innebära att du endast kan få ersättning för fraktkostnader.

Återbetalning: Om du ångrar ditt köp får du pengarna tillbaka. Vi kan dock göra avdrag för värdeminskning enligt ovan. Återbetalning för varan och eventuella fraktkostnader (motsvarande kostnaden för standardleverans som erbjuds av oss), kommer att ske senast 14 dagar från den dag Freeze Candy tagit emot ditt meddelande om att du ångrar ditt köp. Om vi inte kommit överens om annat, sker återbetalning med samma betalningssätt som användes vid köpet, se under rubriken ”Betalning” ovan.

Om du inte kan visa att du har returnerat varan till oss, har vi rätt att hålla inne återbetalningen till dess att vi mottagit varan.

LEVERANS

Leveranstiden beror på om den beställda varan finns i lager och vilken transportpartner som ska leverera varan.

Leveranstiderna räknas från den dag då Freeze Candy bekräftat beställningen via orderbekräftelse (helger och röda dagar är exkluderade). Vi strävar alltid efter att skicka din order dagen efter din beställning, men i vissa fall kan det ta längre tid på grund av högsäsong, tillfälliga ordertoppar eller oväntade händelser. Skulle din beställning vara försenad kommer vi att informera dig om förseningen är längre än en (1) vecka. Om du beställt leverans med en av våra transportpartners och fått bekräftelse att ordern är skickad, ber vi att du kontaktar transportpartnern direkt för frågor om din leverans.

Du kommer få ett aviseringsmail från oss så snart ordern slutförts i vårt lager. Om du mot förmodan inte mottagit din avisering från oss, eller om du har andra frågor, ber vi dig kontakta Freeze Candys kundtjänst via e-post info@freezecandy.se, eller via formulär på hemsidan.

Paket som inte hämtats ut inom 14 dagar återsänds till oss. Vid begäran om återbetalning för paket som ej har hämtats ut debiteras du en avgift om 150 SEK. Denna avgift innefattar de faktiska kostnader som Freeze Candy haft för returfrakt, fraktavgift och hantering. Om en begäran ej har skett sker ingen återbetalning. 

Om du behöver ändra eller avboka en beställning ber vi att du kontaktar vår kundtjänst via e-post info@freezecandy.se, eller via formulär på hemsidan.

Vi ber dig notera att om din order redan hunnit slutföras och skickats iväg när en avbokning sker tillkommer en administrativ kostnad om 150 SEK. Denna avgift innefattar de faktiska kostnader som Freeze Candy haft för returfrakt, fraktavgift och hantering.

TVISTLÖSNING

Vi gör alltid vårt bästa för att lösa funderingar, problem eller tvister som kan uppkomma direkt med dig genom att försöka nå en lösning i samförstånd. Om vi trots det inte lyckas komma fram till en lösning kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

Freeze Candy har åtagit sig att följa beslut och rekommendationer från ARN. Det betyder att du kan kontakta ARN gällande ditt anspråk mot Freeze Candy. ARN når du på den här adressen: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Alternativt via www.arn.se/konsument/

Du kan också vända dig till Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet genom att klicka här. Det alternativet är särskilt relevantför kunder som är bosatta i annat EU-land än Sverige

UPPHOVSRÄTT

De här villkoren, liksom all data och programvara på vår hemsida, tillhör Freeze Candy och är endast tillgängliga för ditt privata bruk i samband med köp och korrespondens med oss. Annat användande såsom reproduktion, redistribution, ändring, bearbetning eller publicering av innehållet på vår webbplats, både för kommersiella och privata syften, är inte tillåten utan uttryckligt medgivande från Freeze Candy.

FORCE MAJEURE

Skulle Freeze Candy på grund av omständigheter som vi anser vara bortom vår kontroll, vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller att alls utföra våra åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot de här villkoren.

Freeze Candy ansvarar inte för skada eller annan förlust som beror på omständigheter som vi anser vara bortom vår kontroll och som kan uppstå vidanvändning av vår webbplats. Freeze Candy har vidare rätt att uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner åtkomsten till webbplatsen.

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi behandlar personuppgifter om konsumenter och kontaktpersoner för företag, andra enheter och intressenter.
Freeze Candy Sweden AB (webbsidorna Freezecandy.se, Freececandy.com och frystorkatgodis.se) använder endast insamlade data för att tillhandahålla tjänsten och förbättra kvaliteten på tjänsten i fråga. Vi strävar efter att behandla uppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med god praxis.

Insamling av information

Vi samlar in information om dig, till exempel när du
- registrerar dig som användare av våra tjänster
- handlar i vår webbutik
- ger oss feedback eller på annat sätt kontaktar vår kundtjänst
- går med i vår e-postlista

Uppgifter som samlas in

Grundläggande uppgifter om registrerade samlas in i registret, t.ex.
- Personens för- och efternamn
- Företag eller annan enhet om den inte är privat
- Adressinformation
- Telefonnummer
- E-postadress
- Kön
- Födelsedatum
- Information om behandlade beställningar

Denna information baseras på den information som kunden angett i själva onlinetjänsten.
Dessutom samlar onlinetjänsten in information om användarvanor med hjälp av kakor (cookies).

Kakor (Cookies)

Vi använder cookies i vår webbutik. Cookies gör det möjligt för oss att samla in information om användare av onlinetjänsten som möjliggör beställning och onlinebetalning i vår webbutik. Dessutom samlar cookies in information om hur kunden använder våra tjänster. Genom att använda vår onlinetjänst samtycker du till användningen av cookies.

Om du vill kan du också ändra dina webbläsarinställningar så att cookies blockeras. Om du har blockerat användning av cookies, måste du komma ihåg att vissa funktioner, till exempel varukorgar, inte fungerar – eller bara fungerar delvis. Detta kan förhindra köpet. Mer information om cookies:
https://internetstiftelsen.se/podd/dumma-fragor-om-internet/vad-ar-en-cookie-for-nagot-egentligen/

Syftet med användningen av uppgifterna

I vår webbutik:
Vi behandlar dina uppgifter så att du kan använda våra onlinetjänster. Med din information kan vi identifiera dig, tillhandahålla våra tjänster och leverera en beställning. De användningsvanor som samlas in av cookies används för att utveckla en bättre användarupplevelse.

Kundservice:
Vi använder informationen för att behandla kontakter med kundtjänst, såsom feedback, förfrågningar och klagomål.
Vi kan också använda uppgifterna för utveckling av vår verksamhet, kundrelationshantering, kontakter, marknadsföringsändamål, statistiska ändamål och andra onlinetjänster.

Lagring av uppgifter
Vi lagrar endast dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i detta uttalande. Dessutom lagrar vi uppgifter för att följa annan tvingande lagstiftning, till exempel redovisningslagstiftning.

Databehandlare
Uppgifterna behandlas av Freeze Candy Sweden AB i Sverige. I vissa fall kan vi lämna ut viss information till en tredje part för att implementera tjänsten: Vid leverans av Produkterna kan kundinformation lämnas ut till den tredje part som ansvarar för leveransen (t.ex. PostNord), detsamma gäller för betalning av onlinebetalningar (t.ex. Klarna).

Vi kan lämna ut information till myndigheterna om det krävs enligt lag.
Dessutom kan personuppgifter lämnas ut i marknadsföringssyfte och i kundkommunikation till en extern tjänsteleverantör i enlighet med personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
För den tekniska implementeringen av tjänsten använder vi tjänsteleverantörer som endast använder uppgifterna för de ändamål som definieras av oss.
Separat utarbetade avtal ålägger tjänsteleverantörer att ta hand om datasäkerheten och att följa dataskyddslagstiftningen för sin del.

Påverka behandlingen av dina uppgifter

Den registrerades rätt till förbud
Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter om honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och andra direktmarknadsförings-, marknads- och opinionsundersökningar. Den registrerade har rätt att acceptera och förbjuda direktmarknadsföringsblockering av honom eller henne när som helst genom att informera e-postadressen mail@freececandy.com

Den registrerades rätt till inspektion
Den registrerade har rätt att granska och erhålla kopior av de uppgifter som lagras i registret. Begäran om inspektion måste göras skriftligen.

Korrigera information
Den registeransvarige korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för behandling på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade måste kontakta Freececandy’s kundtjänst eller kontaktperson för att korrigera informationen.

Freeze Candy Sweden AB förbehåller sig rätten att göra ändringar.